NAHAHOOLDUS

Teenus sisaldab:

  • nahkpindade puhastamine (pesemine)
  • nahkpindade kreemitamine (hooldamine)

Teenuse kirjeldus ja kvaliteedinormid.
Teenuse käigus saavad kõik nahkpinnad puhastatud ja kreemitatud. Vajadusel korjatakse liigne kreem lapiga ära.

Soovitusi.
Et säilitada nahkpindade elastsus on vaja naha hooldust teha sõltuvalt auto kasutusest vähemalt kord kvartalis. Kui nahkpind kaotab elastuse siis, hakkab ta lõpuks mõranema ja muutub ka juhuslikele vigastustele vastuvõtlikumaks.
Parima nahahoolduse juurde käib ka naha kaitsmine spetsiaalainega või nanovahaga.

Pildil on näha, mis moodi hakkab nahk mõranema, kui seda ei hooldata.

mõranenud-nahkiste

©2018 Autoga | Vanni Autopesulad

Log in

Forgot your details?